Preluarea oricarui material din acest site, fara acordul autorului, intra sub incidenta art. 1398 din Ordonanta de Urgenta nr. 123/2005, pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe: "constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 4 ani sau cu amenda de la 2.500 ron la 40.000 ron punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte retele de calculatoare, fara consimtamantul titularilor de drepturi, a operelor ori a produselor purtatoare de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel incat publicul sa le poata accesa in orice loc sau in orice moment ales in mod individual."